tisdag 18 december 2012

Varför fortsätter jag tjata om vårdnadsbidrag?

Håkan Englund undrade under budgetdiskussionen igår vid Ovanåkers kommuns fullmäktige, om det är Kristdemokraternas partipiska som gör att vi förordar detta gång på gång. Det är nog hellre hans partipiska som viner, att samhället ska ordna och bestämma allt. Han får kanske inte tro på ide'n att föräldrar själva är kompetenta att ta hand om sina barn, eller erkänna att föräldrar har ansvar för sina barns uppväxt.

Håkan Englund är förvånad att jag fortsätter att tjata om vårdnadsbidraget. Jag är förvånad att han fortsätter att tjata om att det är en kvinnofälla, och är så enkelspårig att det bara ska finnas ett sätt att tillbringa tillvaron när barnen växer upp. Att alla ska och måste vilja arbeta heltid och låta andra tillbringa den mesta vakna tiden med sina barn. Jag är självklart även för förskola, men som ett komplement till hemmet. Det är i den första lilla trygga gruppen familjen, som kan se ut på många varierande sätt, som ett barn övar sig i allt man behöver för att möta större sociala grupper.


Faktum är att det lättar på trycket av barn på alla förskolor. Vårdnadsbidraget är billigare per barn än en förskoleplats. Jag förordar det av personlig övertygelse, jag tror att små barn mår bra av att vara mycket med sina föräldrar, vilket många psykologer talar om. Om man ser det som en kvinnofälla finns det andra saker runtomkring att jobba med, att få pappor att vara hemma och förenkla att få vara tjänstledig för att tillbringa tid med sina barn t.ex. Jag skulle gärna se att man fick vara hemma med sina egna barn mot större ersättning än 3000 i månaden, för att fler skulle ha möjlighet.Jag önskar alla en god jul med en vinterbild från
                Mårtesgården i Edsbyn!
tisdag 6 november 2012

Budget, hur kul är det??

Att lägga en budget är nog inte det lättaste, ett gissande mest. Som alla säger "Det enda man vet är att det inte blir som budget". Det som känns jobbigt när man ska lägga en kommunal budget är att man har ansvar för kommuninnevånarnas skattepengar. Vi vill att varje krona ska utnyttjas till fullo, och att innevånarna faktiskt sen kan ha nytta av det som kommer ut av dessa pengar i form av olika verksamhet.

Jag skulle vilja få våra medarbetare mer aktiva i det ekonomiska arbetet på arbetsplatsen, mer medvetna. I vissa frågor är personalen själva bäst lämpade att välja hur man prioriterar pengarna tror jag. Vi styrs av nationella mål inom de flesta av våra kommunala verksamheter, men har stort utrymme att välja vägar att gå för att nå dessa mål. Det som hämmar är att vi även måste utföra verksamheten för en så billig peng som möjligt för att få vår ekonomi att gå ihop, och det hänger mycket ihop med att vi varje år har en viss utflyttning från kommunen vilket ger mindre skattepengar in.Läser just nu en bok om kommunal ekonomi för politiker. Detta ämne kan jag dåligt och måste bara sätta mig in i mer!

måndag 22 oktober 2012

LänsfolkhälsodagHär ser det verkligen glest ut mellan åhörarna! Men riktigt så var det inte vill jag påstå. Intressant dag med många påminnelser. Olle Lundberg, som vuxit upp i Alfta, redovisade många grafer över hur folkhälsan ser ut. Mest utifrån livslängd. Här i Sverige lever vi länge. Det man kan se är att lågutbildade generellt har en kortare livslängd. Lågutbildade i Sverige har dock längre livslängd än högutbildade i Polen...tänkvärt. 
Hur ska man då satsa på folkhälsa? 
Svår fråga, vi är långt på väg. Men utifrån ett personligt ansvarstänk är det bättre att t.ex. sänka skatten på frukt och grönt än att höja skatten på sockerprodukter. Underlätta istället för att förbjuda, ta beslut genom folkhälsoperspektivet, att få folk att röra på sig mer, fortsätt satsa på att minimera att unga börjar röka, snusa och använda alkohol och droger. 

Lev väl!  


tisdag 16 oktober 2012

Skärp betygskraven för blivande lärare

Skärpta betygskrav och fler vägar in i läraryrket. Det föreslår Kristdemokraternas skolgrupp för att få in duktiga personer i yrket.
–Vi vill att våra barn ska mötas av kompetent personal. Just nu ser vi ett kompetensras inom lärarkåren som gör att vi inte går en bra framtid till mötes. Målet är att de bästa studenterna ska välja läraryrket, säger Annika Eclund, ordförande i KD:s skolgrupp, i en intervju i SvD.
Med detta följer ett krav på högre lön, vilket jag tror kan höja statusen på läraryrket.

Då kan det t.o.m. bli folk av de här!

tisdag 9 oktober 2012

Samlat ny kraft inom partiet

Två helger på rad har jag ägnat mig åt förkovring inom partiet, Landstingshuset, Stockholm. En regional utbildning till oss som jobbar inom kommun och landsting. Göran Hägglund hade en genomgång på vad som är på gång på regeringsnivå, och vilka punkter vi fått igenom i budgeten inför 2013.
Bl.a. ska föräldraförsäkringen förbättras, lägstanivån höjs till 225 kr/ dag, har varit 180 hittills. Man ska kunna ta ut föräldrapenning tills barnet fyller 12 år.
För pensionärer sker även en fjärde skattesänkning, vilket innebär ungefär motsvarande summa som en extra pension på ett år för dem med garantipension. Detta innebär ju att det är de sämst ställda pensionärerna som får mer pengar.
Bra tycker jag!

Jag och Sackarias Winberg, Kristdemokraterna 
i Leksand. Vi fick en föredragning om hur de jobbar i sin lokalavdelning. Inspirerande att höra om andras framgångar! Det är alltid användbart.
                                                                
Maria Karström, Lili Andre´ och jag på vår Kick-off för distriktsstyrelsen.            

fredag 5 oktober 2012

Innovation Gävleborg
Förra veckan var jag till Gävle på en dag som handlade om innovation och företagande. Hur underlättar vi för detta i vårt län? Vi fick lyssna på olika föredragare, bl.a. Håkan Karlsson som bor i Kilafors. Han jobbar som filmklippare och är en framgångsrik sådan. Jätteintressant att höra varför han flyttade till kilafors och hur det funkar för honiom att jobba därifrån. Egentligen skulle han behöva bo i Stocholm, eller åtminstone trodde han det förr. Nu ser han att Kilafors faktiskt funkar bättre!

Tekniskt var det ett problem att vara långt från Stockholm, vilket gjorde att han utarbetade en teknik som kallas HAWC som möjliggör för honom att arbeta med sina projekt var han än befinner sig.Så roligt och inspirerande att se detta exempel på hur vi får vår landsbygd att fortsätta leva. Han ser liskvalite´n i att hitta ett lugnare tempo på en mindre ort och vill verkligen vara med och utveckla bygden. Hans företag har kunder på besök som i sin tur ger andra företag på orten kunder. Suveränt !

Håkan Karlsson

tisdag 18 september 2012

Skriver utkast till skolutredningssvar.......


"I våra framtidsutsikter för skolan i Ovanåker vill vi utgå från ett högstadium i båda tätorterna. Det gör mycket för orten att ha skolan kvar, elever slipper bussas. Det finns möjlighet att inom varje högstadieskola bygga om för att anpassa till dagens undervisning, några ämnessalar måste dessutom renoveras grundligt. Det kommer att krävas ett närmare samarbete mellan skolorna för lärare och annan personal.Vi tror att detta kan gynna kvalitèn i skolorna. Detta måste få kosta pengar.

I vår skollokalsutredning finns många exempel på hur vi kan tänka ur ett koncernperspektiv.
Ett tydligt mål som vi har är att där det är möjligt ur verksamhetens perspektiv,  flytta ur lokaler:
Som hyrs externt.
 • Finns i lokaler som kan avyttras.
 • Finns där man kan bygga om lokaler till lägenheter.

 • Nyttan får man av att flytta in i lokaler som :
  • Vi långsiktigt vill ha kvar i kommunen.
  • Är energieffektiva att driva.
  • Är ändamålsenliga för verksamheten efter viss ombyggnad.
  "Fortsättning följer.............

  Nu ska jag rusa till sammanträde med Helsingnet. Fiber till folket! 

  tisdag 11 september 2012

  Ägarstyrning

  Jag var på en utbildningsdag i Bollnäs igår om ägarstyrning av kommunala bolag. Väldigt bra för mig att höra, jag har inte mycket kunskap inom detta område. Men inte svårt egentligen. Viktigt att man har ett tydligt ägardirektiv för att bolaget ska jobba med det som de verkligen ska, utan att bli för detaljerad.

  Att sen komma överens med Bollnäs om hur delägda bolag ska styras kan vara lite knepigare. Återigen är tydlighet viktig!


  Hittat lite rolig läsning i gömmorna..............

  tisdag 4 september 2012

  På gång


  Skolutredningen på väg att lösas. Ska vara klart innan 4 oktober. Vi har fått ett större ekonomiskt underlag nu, ett jättebra material som får fantasin att spinna vidare på hur vi kan förändra lite och utnyttja våra befintliga lokaler bättre.

  Folkhälsoväckan börjar i helgen, föreläsning med Martina Haag tisdag kl.17.30 på Pingstkyrkan i Edsbyn, den ska jag försöka gå på. Många tillfällen att prova på olika typer av träning blir det också.

  Blodbussen är i Edsbyn denna vecka - Ge blod! Det gör jag! Det behövs!

  Styrelsemöte Kd igår kväll i Edsbyn, distriktsstyrelsemöte Kd ikväll i Hudiksvall, måttligt road av att läsa tidtabellerna inom länet som inte alltid stämmer...Var ska man bo för att de tiderna ska stämma egentligen? 

  Höst snart.....


  tisdag 28 augusti 2012

  Vindkraft- nåt att satsa på?

  Jag var till Strömsunds kommun förra veckan för att besöka en vindkraftpark. Det fanns 48 verk i denna park sammanlagt, men de var utplacerade i öar på ett stort område. Intressant att få se, uppleva och ställa frågor till tekniker och politiker. Bättre för miljön än kärnkraft  i långa loppet (tror jag i alla fall), och el producerar de. Denna park ger utslaget på ett år mer än budgeterat. MEN! Nyttan vore väl att bli av med kärnkraften, främst i Sverige men också i Europa. Anledningen till att vindkraft byggs ut i en sådan rask takt är att man tjänar pengar på det, inte med utgångspunkt i miljötänket. Ett effektivt sätt att få igång miljötänket, men återigen; det måste ge effekter. Annars är det meningslöst. Här blåste det även i vintras när det var -35. Men om det inte blåser då, hur värmer vi oss då i kylan? några frågor kvar att få svar på innan vi kan ha enbart miljövänlig elförsörjning.

  måndag 23 juli 2012

  Tankar i semestertider......

  Barnbidraget ska gå till båda föräldrarna

  Pappor är lika mycket föräldrar som mammor. Därför är det egentligen konstigt att staten bestämmer att hela barnbidraget ska gå till mamman, om inte föräldrarna kommit överens om något annat. Att föräldrarna blir ense är inte självklart. Därmed får mamman hela barnbidraget trots att pappan har lika mycket ansvar. Vi kristdemokrater vill att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrar som har gemensam vårdnad. Detta skall gälla oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller om de lever separerade och där barnen bor ungefär lika mycket hos respektive förälder. Det bör gälla så länge föräldrarna själva inte anmäler att de önskar en annan uppdelning. Det handlar inte om tvångsdelning. Vi kräver inte att föräldrar ska dela vare sig tid eller pengar efter millimeterrättvisa. Däremot ska förutsättningarna vara lika. Vi kristdemokrater lyfter gång på gång att ansvaret för barnen bärs av båda föräldrarna. Båda föräldrarna är lika viktiga och det är föräldrarna som vet vad som är bäst för dem och deras barn.

  Jag tror inte att staten kan lösa föräldrars relationsproblem med sättet att dela ut bidrag. Man måste förstå som förälder att det följer ett ansvar med varje barn, och får man ett bidrag för ett barn måste man förstå att det ska användas till mat, kläder, hårklippning, skridskor och alla möjliga utgifter man får när man har ansvar för ett barn. För att hjälpa familjer med kommunikationsproblem måste vi bidra med hjälp även på annat sätt än ekonomiskt. Hur löser man t.ex en situation där ena föräldern blir lämnad med flera barn, tjänar mindre än den andra föräldern och denne vägrar ta sitt ansvar? Familjerådgivning finns och kommunens samarbetssamtal, men här finns det mycket att göra, kanske lagstiftning eller annan typ av samtal/rådgivning. Med ett delat bidrag visar man på att ansvaret så att säga följer med pengarna. Därför känns det mer rättvist att dela barnbidraget lika mellan föräldrarna.

  I Sverige anses nog barnbidraget mer eller mindre som en mänsklig rättighet. Men om man redan tjänar nog mycket pengar i en familj för att kunna köpa mat och kläder, är det då rätt att få emot ett bidrag? Och vad blir egentligen mest rättvist? Att göra barnbidraget inkomstbeprövat? Detta har varit uppe för disskussion i partiet, men vi kom inte så långt. Barnbidraget ligger nog alldeles för djupt rotat. Istället fyller vi på med andra typ av bidrag för de som behöver mer pengar.......

  I grunden handlar mycket om att ta ansvar för sig själv, för sitt liv, för sin familj, för sina barn. Det är inte betungande, du blir inte tvingad till nåt du inte vill, men ibland hade det kanske varit roligare att göra nåt annat med pengarna eller tiden. Men livet är inte sådant. Staten ger stöd till alla medborgare, men du måste välja vilken väg du går i livet. Vilken utbildning, vad du lägger dina pengar på, hur du planerar din tid. Stödet till dem som t.ex. får nedsatt förmåga att arbeta måste alltid finnas, och rådgivning och hjälp till dem som har svårt att planera sin vardag. Ingen tjänar på sämmhällsmedborgare som hamnar utanför systemet. Men det måste alltid finnas ett ansvar hos varje människa, känslan att själv ha ansvar för sitt liv.

  En lång tanke blev det.......  tisdag 29 maj 2012

  Fullmäktige igår med "Den blomstertid nu kommer.." till avslutning. Fint tycker jag, både psalmen och att vi kan föra vårt kristna arv vidare.
  Inga större diskussioner förekom. Det enda ärende som det fanns oenighet i var hemsjukvården. Den sjukvård som sker i hemmet och tidigare skötts både av landsting och kommun ska nu bara skötas av kommunen. Det kommer att bli jättebra att personalen som kommer ut och vårdar i hemmet har samma huvudman, både för anställda och patienten. Med detta ansvar följer en skatteväxling på 22 öre, vilket vi befarar inte kommer att räcka. Det kommer att gå ut över andra kommunala verksamheter, främst då i Socialnämnden, ingå i den kommunala budgeten och kosta oss mer än vad medskickade pengar räcker till. Landstingets egna uträkningar har hamnat högre, sen har det räknats på olika sätt och man har hamnat både högre och lägre än 22 öre. Vi Kristdemokrater reserverade oss mot detta beslut, varför ska vi kommuner bara gå med på allt trots att det försämrar förutsättningarna för oss? Bara för att vi måste följa partierna i stort i Gävleborg? Detta kommer inte att slå hårt mot t.ex. Gävle, så det är inte konstigt att man är positiv där. Nej, vi måste våga säga ifrån!


  Insändare till Ljusnan:

  Vart ska vi stoppa alla barn?

  I Edsbyn finns behov av förskoleplatser som kan fylla en ny förskoleavdelning. Redan nu
  är det 20 barn fler än antal förskoleplatser, som har behov av förskola till vårterminen
  2013. Det förvånar mig att det i Barn och skolnämnden inte har förekommit några
  diskussioner på grund av detta. Viss information har vi fått, men inget mer. Är det
  meningen att alla förskoleavdelningar på Edsbyområdet ska ha fullt med barn redan på
  hösten för att sen bli överfulla? Detta är inte ansvarsfull planering för framtiden. Det är
  svårt att veta vilka konsekvenser detta ger för barnen på längre sikt. Men det är lätt att
  räkna ut att arbetsbördan för personalen blir betydligt tyngre, de kommer inte att ha lika
  mycket tid till alla barn och det är svårare för ett litet barn att hantera ett större antal
  sociala kontakter under en dag. Vi måste tänka på de små barnen och skapa
  förutsättningar för dem i förskolan.

  Kanske på Buspalatset?

  Nu tar jag semester i 4 veckor. På återseende!

  tisdag 22 maj 2012

  Veckans allvarsord:

  Att ge barnen tid är en bra investering

  Det talas mycket om livspusslet i Sverige idag. Föräldrar kämpar för att få vardagen att gå ihop.
  De ska både hinna med sina jobb, sina hem och sina barn. Tiden räcker inte alltid till och många
  upplever att de inte hinner få den tid med sina barn som de längtar efter att ha.

  Det som är föräldrars problem idag, blir barnens problem imorgon. Vi märker i skolan att färre
  barn klarar målen. Fler barn mår psykiskt dåligt.
  Att se till att föräldrarna har möjlighet till mer tid med sina barn och möjlighet att själva
  bestämma över sin och familjens vardag är en bra investering för att vända trenden.

  Det parti som aktivt arbetar för att förbättra familjernas situation och lyfter familjens betydelse
  i samhället är Kristdemokraterna.
  Vi har lyssnat på föräldrarna och föreslagit förändringar i de system som idag begränsar
  föräldrarnas valmöjlighet. Genom att förstärka och utöka föräldraförsäkringen kan föräldrar som
  vill tänja på föräldraförsäkringen eller gå ner i arbetstid barnets första år få bättre möjlighet till det.
  Vi föreslår bland annat en utökning av föräldraförsäkringen med 30 SGI-dagar och att golvet höjs
  från dagens
  180 kr/dag till 250 kr/dag. 
  Vi föreslår även en generell graviditetspeng för alla mammor den sista graviditetsmånaden.
  Den sista graviditetsmånaden
  ska kunna vara en månad när man förbereder sig i lugn och ro på att
  ta emot sin lilla skatt, inte en månad när man tvingas jobba ända in i det sista.
  Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets liv. Genom att ge föräldrarna möjlighet till mer
  tid med sina barn, investerar vi i både föräldrarnas, barnens och samhällets framtid.
  Mina personliga erfarenheter från mitt yrke som förskollärare, och mitt jobb på högstadiet under det här läsåret, bekräftar detta; att det lönar sig att investera i tid med sina barn. Vi kristdemokrater envisas med att tro på föräldrarna som de bästa för sina barn.

  Läs mer om vår nya familjepolitik på  måndag 14 maj 2012

  På besök i Riksdagen
  Jag tog med mig Lili Andre´ på ett studiebesök i Riksdagen. Hon jobbar som oppositionsråd för Kristdemokraterna i Gävle. Bra att träffas och prata nutid och framtid inom politiken i Gävleborg, vi fick mycket prattid på tåget.
  Vi började med att möta Reinfeldt på gatan, och nästan kanske var han på väg att heja!! Han tittade i alla fall! (Förmodligen för att de han mötte stirrade på honom).
  Dagens debatt i plenisalen handlade om skoteråkning, den prioriterade vi inte Vi träffade istället en politiker som är riksdagsledamot i justitiedepartementet och fick en god pratstund med henne. Bra att få lite inspiration från ett proffs.


  Jens Skoglund, gammal Edsbybo, jobbar som chef över del av vaktstyrkan på riksdagen. visade oss runt i alla olika byggnader och gångar under jorden. En bra och kunnig guide!


  tisdag 8 maj 2012

  För en kort tid sedan brann det i ett kommunalägt lägenhetshus med 28 lägenheter. Några av hyresgästerna var oförsäkrade. På Facebook startade en intensiv diskussion några timmar senare, hur kan vi hjälpa de drabbade? Många frågade om man kunde få fram ett ställe där man kunde lämna saker till de som drabbats. Jag våndades en stund hemma i soffan, ringde två bekanta och vi beslöt att öppna kyrkan som vår församling äger. Där fick allmänheten lämna kläder, leksaker, textilier och husgeråd nästkommande dag. Saker strömmade in hela dagen och det blev meterhöga staplar av ihopvikta kläder på borden. Jätteroligt att så många ställde upp! Jag träffade även några drabbade redan dagen efter. Man var chockad och visste inte riktigt ännu vilka konsekvenser detta skulle få. Många har kommit och hämtat kläder och saker för att ersätta det man förlorat.

  http://svtplay.se/v/2789837/boende_ordnas_for_de_drabbade

  http://sverigesradio.se/#srExpandedShare Längst ner på sidan.


  Vad har nu detta med politik att göra? Jo! Det civila samhället, det engagemang som vi har för släkt, vänner, utsatta i samhället behövs för människors överlevnad. Vi behöver stärka detta engagemang, stötta och underlätta. Man kan uträtta mycket och på ett snabbare sätt inom ideel verksamhet.

  I Kristdemokraternas Sverige är det civila samhället starkt. Det betyder att det finns ett rikt föreningsliv, ett stort ideellt och socialt engagemang, civilkurage och en självklar värme mellan människor. Det är ofta i det civila samhället vi växer och utvecklas som personer. Vi blir sedda av andra och känner oss delaktiga i ett större sammanhang. I det civila samhället samlas alla naturliga gemenskaper - familjer, ideella organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, ekonomiska föreningar med mera.

  En ömsesidig respekt mellan det offentliga, privata och den ideella sektorn är nödvändigt i vårt samhälle eftersom alla tre sektorer behövs. De olika sektorerna har olika drivkrafter och arbetssätt – de ska vi vara rädda om. Det offentliga får inte omöjliggöra eller försvåra för den ideella sektorn genom lagstiftning, beskattning eller andra åtgärder. Tvärtom måste uppgiften vara att underlätta synliggöra och uppmuntra.

  tisdag 24 april 2012

  Tänk vilken fin kommun vi har ändå! Om alla innevånare försökte luska fram allt det positiva, alla föreningar, det lilla, men dock lite varierande utbud av restauranger, de butiker som finns, möjligheter till  motion och friluftsliv. Vi har mycket inom kommunens gränser!

  För att utveckla bygden skulle jag behöva mer ekonomisk kunskap känner jag. Idéerna är många, riv byggnader som bara står och kostar pengar, bygg nytt för verksamheter som behöver breda ut sig.


  Veckan har präglats av funderingar kring skolutredningen, läsning av rapporter, vad påverkar egentligen elevers resultat i skolan? Hoppas majoriteten gör detsamma.

  tisdag 17 april 2012

  En arbetsdag på kontoret, snön singlar utanför. Hans Jonsson (också opp. råd) och jag är nöjda med att majoriteten lyssnat på oss och ska ta fram ett större underlag för att kunna besluta i frågan om vår framtida skola, främst då ta fram ett ekonomiskt underlag. Jag har dock dragit min slutsats efter befintligt underlag, att det är för tidigt i nuläget att slå ihop våra högstadieskolor. Det finns ett tillräckligt elevunderlag för två högstadieskolor om man ser till födelsetalen av barn fram till idag.

  Pratar man kvalité i skolan ska man angripa det ur en annan vinkel. Det är inte helt säkert att en kvalitetsförbättring kostar mer pengar. Det är i alla fall helt säkert fel ingång ett bygga om lokaler för att nå målet att alla ska gå ut nian med godkända betyg. Vi måste ta del av forskning, goda exempel och låta skolledning och personal få jobba med denna fråga. Om vi politiker bestämmer oss för ett sådant mål kan vi nå långt redan som verksamheten ser ut idag. Man måste även naturligtvis se skolan som helhet ända från förskolan. Man kan inte enbart rikta in sig på högstadiet.

  Sådana förändringar måste också få ta tid. Inom skolan är vi människor som jobbar med människor, och då tar det tid, och måste så få göra.

  Snön singlar fortfarande utanför, längtar efter sol! Nu ska jag hämta mina barn och byta roll till mamma.  torsdag 12 april 2012

  Hej!
  Jag började som politiker 2008. Jag blev då ersättare i Barn- och utbildningsnämnden här i Ovanåkers kommun. Väldigt intressant eftersom jag är anställd som förskollärare i kommunen, är gift med en lärare och har tre barn. Sen har det tillkommit fler uppdrag efterhand och i Januari 2012 tog jag över som oppositionsråd efter Bertil Eriksson, min partikollega.