onsdag 9 oktober 2013

Öppna landskap och närodlad mat!

Jag har så här trevliga grannar till min tomt! Betande får. Jordbruket har sen en tid gått från småbruk till större enheter. Även här ser vi alltså en effektivisering i utvecklingen. Förståeligt om man ska ha lantbruket som enda inkomstkälla, kanske för hela familjen. Men tänk dig all mark som finns i Sverige och jämför det med allt kött som importeras. Vi skulle själva kunna möta en mycket större del av det behov som finns i landet. Ett småbruk med fåruppfödning eller annan uppfödning eller odling måste kunna löna sig och räknas som ett riktigt jobb. Tänk hållbar utveckling och närproducerat. Vill vi ha det så måste förutsättningarna finnas. Djurens välmående måste säkerställas, men hela processen från att införskaffa djuren till att sälja köttet måste förenklas. Politiken skulle genom sådana förändringar skicka tydliga signaler till medborgarna att vi behöver även småbruken.


tisdag 1 oktober 2013

Politik inom partiet

I helgen var jag i Karlstad på riksting för Kristdemokraterna. Vi skulle ta ställning till förslag ställda av våra partimedlemmar, för att sedan partiet ska jobba i den riktning vi beslutar.

Jag var upp och pläderade för att införa 10-årig grundskola, en av väldigt många motioner som behandlades.
Mina huvudargument:
  • Konstigt begrepp, förvirrande för alla.
  • Mitt emellan två verksamheter, förenkla genom att bara ha dessa två verksamheter, förskola-skola.
  • Barnen får ett år till på sig att nå målen inom läroplanen.
MEN vi måste ge våra 6-7-åringar en mer flexibel väg till inlärning redan idag. Man måste använda sig av fler metoder. Matte och logiskt tänkande är ett exempel som man bäst lär in praktiskt. Skolan är idag för lite anpassad efter barns rörelsebehov. Detta gäller även förskoleklass enligt min mening.

Vi förlorade omröstningen och partiet tycker fortsatt att skolplikten ska gälla från åk.1.

Men jag är inte ledsen för det! Jag är ändå övertygad om att jag är medlem i det bästa partiet som inte håller tillbaka någon och inte lämnar någon efter. Talarstolen var en ny erfarenhet, ett steg i min politiska utveckling. Intressant!