onsdag 18 december 2013

Budget 2014

Ur mitt budgettal i Fullmäktige i måndags:

"Framförhållning och en tydlig planering framåt behövs i en kommun. I en liten kommun som vi är, behövs även en bra samordning mellan våra olika förvaltningar. Hela kommunkoncernen ska ha en tydlig bild av vart vi ska , och ett gemensamt tänk för alla förvaltningars bästa. För att ekomomin ska gå ihop behövs att alla våra anställda får vända på de stenar som finns närmast för att hela tiden sträva efter att bli effektivare utan att ge avkall på kvalitén."

Debatt i fullmäktige är egentligen meningslöst. Alla partier röstar ändå som man redan bestämt. Möjligen är det bra för den eventuella allmänhet som lyssnar. Felaktiga argument, riktiga sakfel, och prat om om saker som inte alls hör dit, förekommer tyvärr. Skit ska kastas på varann, både ny och gammal skit. Man blir ganska less faktiskt.

Det vore så mycket enklare om alla höll sig till ämnet. Om man har fel i sak kan det ju faktiskt vara så att man på allvar tror att man har rätt!

tisdag 3 december 2013

Vem ska jag tro på.......

Den senaste tiden har präglats av frågor. Frågor till majoriteten i kommunen. Det gäller viktiga framtidsfrågor för kommunen, skolor, fritidsutbud och kultur.

På budgetberedningen den 21/10 kom majoriteten med en vision. Äntligen!! Ett år för sent bara. En aning enfaldigt att tro att alla kommuninnevånare ska ta emot en sådan förändring med jubel.

Man insåg att den inte kunde klubbas efter bara en månad, så man lyfte ur några delar och ska ta resten senare. I budgeten finns även beslut från Barn- och skolnämnden om nedläggning av Viksjöfors skola. Där har man öppnat för Viksjöforsborna att utveckla föreningsaktiviteten i Viksjöfors. Men på vilket sätt man tänkt sig detta och vad man i så fall spar in i budgeten, är totalt otydligt.

När man på detta sätt ändrar sig under beslutsgången, och kommer med förslag som inte riktigt är färdiga och tror att de kan klubbas direkt, då kommer frågorna. På facebook har många engagerat sig och skrivit både frågor och tveksamma uttalanden om politiker och tjänstemän. Hela kommunens befolkning pratar om detta, och jag trodde inte att en av våra simhallar skulle kunna engagera så många. Jättekul! Men det borde vara under andra förutsättningar!

Så vad säger man?
Lägg i backen, gör om och gör rätt!

tisdag 26 november 2013

Varg eller inte

På Kommunfullmäktige igår besvarade vi en motion inlämnad av några kommuninnevånare. Man uttrycker att innevånare känner en oro att leva med varg nära inpå och vill ha en vargfri kommun, motionärerna efterfrågar även politikers ståndpunkt.

Här kommer min:
Att systematiskt utrota vargen igen är inte ett alternativ, men vargstammen måste regleras. I vår kommun berörs vi av vargen, incidenter som drabbar djuruppfödare och hundägare hör vi om då och då. Jag vill att våra innevånare ska kunna leva trygga här på landsbygden, därför måste vi, Ovanåkers politiker på allvar sätta oss in i den här frågan och påverka våra partier på riksplanet.

Skyddsjakten borde utökas, kanske ersätta licensjakten helt. Beslut som rör vargfrågan ska tas på den nivå där den hör hemma, på länsnivå med en koppling till riksplanet.

Detta görs inte snabbt och enkelt, därför måste vi politiker som finns på landsbygden göra oss hörda och aktivt jobba för detta.

lördag 9 november 2013

Hur får du ihop det?


Det finns perioder i livet då  man har ont om tid, men mycket att göra. Vi ska arbeta, sköta ruljansen hemma, umgås med barnen, sköta om våra sociala kontakter och kanske få tid över till träning och tid för sig själv ibland. Hur får man det att gå ihop? Nej, precis, den ekvationen går inte ihop. Ständigt maler det dåliga samvetet att jag borde göra mer.

Kristdemokraterna vill göra allt för att underlätta livspusslet, utan att ta ifrån var och en det ansvar som man måste ta i vårt samhälle. Vi vill att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i.
Tre av våra förslag som gör det enklare att få ihop det:

Mindre barngrupper i förskolan

Utbyggd och mer flexibel föräldraförsäkring

Stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer

onsdag 9 oktober 2013

Öppna landskap och närodlad mat!

Jag har så här trevliga grannar till min tomt! Betande får. Jordbruket har sen en tid gått från småbruk till större enheter. Även här ser vi alltså en effektivisering i utvecklingen. Förståeligt om man ska ha lantbruket som enda inkomstkälla, kanske för hela familjen. Men tänk dig all mark som finns i Sverige och jämför det med allt kött som importeras. Vi skulle själva kunna möta en mycket större del av det behov som finns i landet. Ett småbruk med fåruppfödning eller annan uppfödning eller odling måste kunna löna sig och räknas som ett riktigt jobb. Tänk hållbar utveckling och närproducerat. Vill vi ha det så måste förutsättningarna finnas. Djurens välmående måste säkerställas, men hela processen från att införskaffa djuren till att sälja köttet måste förenklas. Politiken skulle genom sådana förändringar skicka tydliga signaler till medborgarna att vi behöver även småbruken.


tisdag 1 oktober 2013

Politik inom partiet

I helgen var jag i Karlstad på riksting för Kristdemokraterna. Vi skulle ta ställning till förslag ställda av våra partimedlemmar, för att sedan partiet ska jobba i den riktning vi beslutar.

Jag var upp och pläderade för att införa 10-årig grundskola, en av väldigt många motioner som behandlades.
Mina huvudargument:
  • Konstigt begrepp, förvirrande för alla.
  • Mitt emellan två verksamheter, förenkla genom att bara ha dessa två verksamheter, förskola-skola.
  • Barnen får ett år till på sig att nå målen inom läroplanen.
MEN vi måste ge våra 6-7-åringar en mer flexibel väg till inlärning redan idag. Man måste använda sig av fler metoder. Matte och logiskt tänkande är ett exempel som man bäst lär in praktiskt. Skolan är idag för lite anpassad efter barns rörelsebehov. Detta gäller även förskoleklass enligt min mening.

Vi förlorade omröstningen och partiet tycker fortsatt att skolplikten ska gälla från åk.1.

Men jag är inte ledsen för det! Jag är ändå övertygad om att jag är medlem i det bästa partiet som inte håller tillbaka någon och inte lämnar någon efter. Talarstolen var en ny erfarenhet, ett steg i min politiska utveckling. Intressant! 
torsdag 19 september 2013

Budgetproposition för 2014

Igår var jag med på Alliansens presskonferens och släppte budgeten för 2014. Några saker som är väldigt bra att vi satsat på:

Sänkt grundavdrag på skatten för pensionärer.

Höjd bidragsdel på bostadsbidrag för hemmavarande barn.

Införande av fritidspeng.

Ökat stöd till Kvinnojourer.
http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/gavledala/#article1471254.svt?&_suid=137961898939004375735936044948

onsdag 28 augusti 2013

Är detta jämställd reklam? Mannen står vid grillen och kvinnan kommer ut från huset och har servat med sallad och tillbehör! Hon är dessutom proper och fin i plisserad kjol! Nästan lite äckligt!
Det värsta är att hemma hos oss ser det också ut ungefär såhär, fast kvinnan ser lite mer stressad och nervös ut! Och jag erkänner: jag kan inte ens tända grillen!

onsdag 21 augusti 2013

Länk till min insändare i Ljusnan i går:

Hela hälsingland

Min åsikt är i alla fall att ALLA människor har samma värde oavsett allt! Sen är det ju så att med rättigheter kommer skyldigheter. Alla har ett ansvar över sitt eget liv, utbildning, försörjning, hälsa o.s.v. Det samhället ska bidra med är hjälp till självhjälp. Utnyttjande av trygghetssystem som vi har är helt förkastligt.


Det här har jag gjort i sommar! Kortet är från Volasdan i Edsbyn.

tisdag 25 juni 2013

Ta ansvar för dina sopor!

Kom ihåg att kompostera och ta förpackningarna till insamlingen i sommar, det gör jag! Vi ska förvalta vår jord till kommande generationer, konsumera med måtta! Fin jord får du på köpet.Och med det tar vi semester!

tisdag 28 maj 2013

Vårt eget världsarv i Långhed

Tänk va det är roligt att vi fått Hälsingegårdarna som ett världsarv! Häftigt att Långhed får trängas på världsarvslistan med andra kända byggnader, monument och trakter. Det ska vi ta vara på!
Vi hoppas och tror på en ökad tillströmmning av turister,
och att vi själva får kunskap om vår historia och för den vidare till våra barn.
Jag som representerar kommunen är tacksam över att de som ägt gårdarna tidigare och som äger dem idag, har förvaltat dem så bra så att vi kan ta del av denna kulturhistoriska skatt idag och länge framöver.

En häftig händelse i samband med denna invigning var att även Indiens ambassadör kom för att fira detta med oss i Långhed. Det var vårt kommunalråd Yoomi Rehnström som bjudit in henne när hon själv varit hembjuden till ambassadören. Det visar på att det är viktigt hur vi pratar och att vi pratar om våra hemtrakter när vi är ute på uppdrag och privat! 


 Stolt bar jag Ovanåkersdräkten i lördags på invigningen på JonLars i Långhed.

tisdag 21 maj 2013

Handikapp- och tillgänglighetsplan

Dagens eftermiddag handlar för min del om att uppdatera kommunens handikapp- och tillgänglighetsplan. Idag läste jag  i en insändare i tidningen Ljusnan, underskriven av vår barn- och äldreminister Maria Larsson som är Kristdemokrat och Carl Älfvåg som är generaldirektör för Handisam, att detta är viktigt för våra funktionsnedsatta innevånare. Att skapa delaktighet för alla måste vara ett mål för oss.

Men där är vi inte än. Det finns en del att göra. Tänk t.ex. synskadad, rullstolsburen, luftburet jordötsallergisk eller överkänslig mot parfym. Det finns många hinder kvar. Dörrar som är omöjliga att få upp utan hjälp, trottoarkanter, information i skrift som knappt seende kan upptäcka,  medmänniskor som har svårt att komma ihåg andras allergier.

Det är vårt ansvar att börja i den miljö som kommunen har ansvar för.

fredag 17 maj 2013

Socialtjänst och skola, närma er varann!

Jag har varit på studiebesök idag igen och varit i ett intressant samtal om hur man får elever att nå godkända betyg efter nio år i grundskolan.
Vad är det som gör att alla inte passar in i formen? Är formen alldeles för statisk? Ja absolut!
Behövs mer resurser då? Kanske, men för det första ett annat arbetssätt tror jag. Man måste få alla elever med sig innan man skyndar vidare in på nya områden.
Fler vuxna som kan jobba med den sociala biten i skolan? Ja kanske, och ett ökat samarbete med socialtjänsten tror jag.
Vårt förebyggande arbete i kommunen med föräldrar och ungdomar är bra. Kan bli bättre, men problemet är att vi inte når alla. Att göra en anmälan är starkt, ibland för starkt. Det fattas nåt däremellan.tisdag 30 april 2013

Fatta beslut med barnens bästa som utgångspunkt

Igår på kommunfullmäktige antog vi "Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar, mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg". Jättebra! Synd bara att det oftast blir fina textrader som värmer hyllorna. Eftersom barn och unga inte kan göra sin röst hörd på samma vis som oss vuxna måste vi ansvara för att deras behov tillgodoses och uppmärksammas.

Barnkonventionen är för mig självklar, men tas inte alltid i beaktan när vi politiker ska ta olika beslut. Egentligen är det ju inte nåt man ska kolla av när besluten redan är så gott som färdiga, utan mer ett arbetssätt, som en inbyggd checklista att vi hela tiden strävar emot och jobbar för att samhället ska vara barnvänligt, föräldravänligt, ungdomsvänligt. Lika som att vi måste tänka innevånarvänligt och pensionärsvänligt.

En förutsättning för att nå dit vi verkligen vill, och att kunna göra vardagen bättre för verkligen ALLA barn, är att förskola-skola och socialtjänsten närmar sig varandra. Kanske inte lagar och tystnadsplikter behöver lättas upp, men åtmindstone bör information och kontakten dem emellan bli mycket bättre.

http://www.dn.se/debatt/satt-familjen-i-centrum-for-alla-politiska-besluttisdag 16 april 2013

Studiebesök på storköken

I min runda av studiebesök i kommunen hade turen idag kommit till storköken. Vi har satsat många miljoner på detta, och byggnationerna blev färdiga i höstas. Väldigt intressant att se hur det blev. Nu lagar vi all skolmat i ett kök och all äldremat i ett kök. Ett bra exempel på omorganisation som spar pengar.


måndag 15 april 2013

Studiebesök i Bryssel

Här nere skulle det vara intressant att få tillbringa några år. Finns många intressanta frågor att driva.....Jordbruksfrågor och landsbygdsutveckling t.ex.


fredag 5 april 2013

Dagens visdomsord

Uppfostran är föräldrarnas sak och inte skolans

När man diskuterar resultaten i skolan, att eleverna kunskapsmässigt hamnar lägre och lägre, frågar sig alla varför. En viktig faktor för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig någon undervisning överhuvudtaget är att omvårdnaden fungerar, att barnen får mat, sömn och kärlek. Om inte vikten av föräldraansvar aktualiseras kommer inte heller resultaten i skolan att höjas.

torsdag 21 mars 2013

Jag ska hålla tal

På Kristdemokraternas vårstämma för Gävleborg på lördag ska jag hålla tal. Kan jag det? Nej, men jag gör det ändå!
Jag vet ju vad jag tycker, så det kan ju inte vara svårare än att berätta om det.
Typ såhär blir det väl;


"Kristdemokraternas tanke med alla människors lika värde gillar jag! Att alla ska få det stöd som behövs för att själva klara av att ta ansvar och besluta om sitt egen livssituation."
fredag 15 mars 2013

Transporter inom Gävleborgs län

Igår var jag på en träff i Gävle där vi diskuterade transport inom Gävleborgs län, persontrafik och gods. Intressant! Hela länet behöver ha en samstämd bild av vilka prioriteringar som behöver göras, för det är så det kommer att gå till, prioriteras. Pengarna räcker inte till alla förbättringar på vägnät och järnväg som skulle behövas. Vi i Ovanåker, en liten inlandskommun håller naturligtvis med om att bl.a. Gävle hamn är viktig, att ostkustbanan Sundsvall-Stockholm är viktig. Men jag tänker även hållbar utveckling, man måste kunna ta sig till de stora stråken kollektivt ända härifrån, annars tar man ändå egen bil!

måndag 11 mars 2013

Citat från Göran

Citat från Göran:

"Vi får aldrig glömma människors lika värde oavsett allt!"Stockholm 130308

tisdag 12 februari 2013

Förebyggande insatser

Sist när vi hade Folkhälsoråd var de två poliser som är stationerade viss tid i vår kommun, med och berättade om drogläget i kommunen. Det bästa råd de kan ge till politiken är att satsa på förebyggande insatser och att lägga stor vikt på att få ut unga, arbetslösa i sysselsättning. De känner en oro för den stora ”propp” av icke sysselsatta ungdomar som finns just nu. Poliserna hänvisar till hälsoekonomiska beräkningar och påminner oss om att en missbrukare i genomsnitt kostar ca 50 000 kr/år utan att de bidrar till samhället i någon form.  

Tack för att vi fick höra det! Klart och tydligt. När ska vi börja våga föra över budgetresurser till förebyggande insatser?fredag 8 februari 2013

Mer idrott i skolan

Jag har i veckan skickat en insändare till Hälsingetidningarna som David Lega skrivit. Den handlar om att barn i skolan skulle må bra av att ha mer idrott skoldagen för att sen kunna koncentrera sig bättre på de teoretiska lektionerna. Detta ger ju även en positiv effekt för elevernas hälsa och välmående. Det är ett försök i Skåne som han grundar sina idéer på. En grupp elever har haft daglig fysisk aktivitet under 45 minuter, och en kontrollgrupp hade idrott två gånger i veckan. Det var främst killarnas resultat som förbättrades, och det är just killarnas resultat som behöver höjas. Killarnas betyg var högre i den grupp som hade idrott varje dag, jämfört med den andra gruppen, i svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa.

Det skulle helt klart vara värt att göra en större studie kring detta, kring studieresultat, skillnad pojkar-flickor och även för att kunna se vilka folkhälsoeffekter detta skulle ge. Jag tror att just betéendet att röra sig varje dag är nåt vi behöver i vår stillasittande moderna värld.

Att träna är nåt som David Lega fått lära sig i livet. Han föddes förlamad i armarna och utan muskler i benen, trots detta började hans föräldrar träna med honom och när han blev äldre började han träna simning. Han deltog i de paralympiska spelen 1996 och 2000 och slog 14 världsrekord under åren 1995-2000. Snacka om att träning gör skillnad!

fredag 1 februari 2013

Göran Hägglund håller en valperiod till

Årets kommun- och landstingsdagar i Helsingborg
bjöd på en hel del av inspiration och matnyttig information.
Och jag kan bara konstatera; Göran håller en valperiod till!
Han är en duktig talare (har i och för sig talskrivare),
har humor och även en god debattör.
Utdrag ur talet:
Passade på att plåta oss.
"Det har nu gått över sex år sedan alliansen vann sitt första val.
Det har gått mer än två år sedan svenska folket gav oss förnyat förtroende.
Det är svensk politisk historia som har skapats. Vi har anledning att vara stolta.
Många anledningar till och med. Detta skulle inte ha skett utan kristdemokraterna.
Vi lever i ett annat Sverige än det som vi tog över. Ett där luften är lättare att andas.
Där utnämningsmakten inte används för socialdemokratisk medaljering. Eller som en arbetsförmedling för partigängare.
Där skolorna tidigare får en möjlighet att fånga upp de barn som riskerar halka efter. Där fler kan försörja sig på eget arbete.
Där familjernas frihet ökar.
Det skulle inte ha skett utan kristdemokraterna."

"Vi har avskaffat ett apotekssystem som vi delade med Nordkorea och Kuba - statligt monopol."

"En kraftig förbättring för de barnfamiljer som har de minsta ekonomiska marginalerna. Som gör att fler vågar bli föräldrar i unga år."

"Vi vänder utvecklingen från tvång till valfrihet, till fler och fler vardagsbeslut att tas runt köksbordet i stället för vid riksdagens sammanträdesbord." 
"2012 var första året med avdragsrätt för gåvor till vissa ideella organisationer. Ett gammalt kristdemokratiskt krav blev verklighet."

"Vi införde kömiljarden som går till de landsting som åstadkommer förbättringar."

"Vi har flera vårdcentraler. En ökning med över tjugo procent."
"För en vecka sedan skedde årets första pensionsutbetalning. Inkomstpensionärer kunde glädja sig åt en ökning med 4,1 procent. I genomsnitt innebär det 468 kronor mer per månad. Detta är den högsta reala pensionsökningen någonsin."

Om tre veckor kommer han och hälsar på oss i Gävleborg, Bollnäs närmare bestämt.


tisdag 15 januari 2013

Amortera mera!

Ämnet uppkom på förekommen anledning, ska till banken och be om billån idag! Men jag ska amortera så mycket jag bara kan!

I denna välfärdsstat Sverige vaggar vi in våra innevånare i nån slags trygghetsbomullstuss;
Köp hus nu och betala sen!
Konsumera nu och betala imorgon!
Blir det för jobbigt så tar vi hand om barnen medan du handlar eller klipper håret!
Ni ska inte behöva köpa frukt med till skolan för era barn!

Den mentaliteten rimmar illa med min politik. Alla måste faktiskt ta sitt ansvar, hur jobbigt det än är. Det är ingen annan än du som kan satsa på en utbildning som ger dig själv ett jobb för att få pengar till överlevnad. Eller att våga marknadsföra sig själv till ett företag, jag är duktig!
Samhällets ansvar är att se till att det finns möjligheter för ALLA. Du måste ha en möjlighet till försörjning oavsett om du har dyslexi, har en funktionsnedsättning, hade jättebra betyg i grundskolan eller om du har växt upp med skitstövlar till föräldrar. Men ALLA har ändå ett personligt ansvar.

Jag vill gärna analysera och skylla på nån när nåt gått fel, men när det handlar om våra egna liv så har vi en egen fri vilja att göra olika val i livet. Sverige bör istället uppmuntra sina innevånare att förstå vilka möjligheter som finns i vårt land!

Ett steg i ansvarstagandet är att faktiskt vara tvungen att amortera på lån man tar. Man borde se över lagstiftning för företag som ger snabba lån, vilket oftast "lurar" utsatta människor in i evig skuld. Att inte begära amortering på ett huslån är ungefär samma sak som dessa snabblån. Det säger "Ta det lugnt! Det ordnar sig, skit i det nu!"

http://www.dn.se/ekonomi/svenskarnas-eviga-bolan-har-stora-risker