tisdag 9 september 2014

Hållbart samhälle

Valrörelsen har handlat alldeles för lite om de anpassningar vi behöver göra för att möta klimathotet. Vi måste göra internationella överenskommelser och föra en långsiktig miljöpolitik som inte hämmar tillväxten. Några konkreta punkter vi vill lyfta:
  • Minska utsläppen av växthusgaser, 10% ytterligare än EU-målet 40% till 2030 från 1990 med bl.a. handel med internationella krediter, investeringar i projekt utom EU.
  • Effektivare reningsverk, de måste klara att reducera läkemedelsrester och andra föroreningar.
  • Giftfri vardag, giftfria förskolor, förbjud alla varianter av bisfenoler.                                        
  • Stoppa övergödningen av Östersjön, överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor, förbjud oljeborrning i Östersjön, höj bötesbeloppen rejält vid oljeutsläpp.       

På det lokala planet finns mycket att göra för att gå mot en mer hållbar livsstil och ett kretsloppstänk:
  • Öka andelen ekologiska livsmedel och vegetarisk mat i kommunal verksamhet.
  • God service och samarbete från kommunens sida gentemot lokala matproducenter.
  • Inom alla kommunala verksamheter ska man uppmuntra till miljömedvetna inköp. 
  • Information via renhållningsbolaget till privatpersoner, gärna i samarbete med föreningar.
  • Hållbar utveckling och kretsloppstänk måste bli en del av förskola och skola ännu mer.
  • Varför inte öppna en secondhand-butik "Returen" i Alfta inom ramen för kommunens resursjobb eller aktivitetshuset och i samarbete med föreningar.

Det blev 47 kg lingon denna dag, som byttes till 5 kg rensade blåbär och etanolpengar!

lördag 6 september 2014

Kristdemokratisk ideologi

Efter några bokbord, debatter och kampanjande har jag fått upprepa vårt budskap många gånger, det är som en utbildning i Kristdemokratisk politik. Ibland handlar diskussionen om ideologi och ibland om sakfrågor. Det är alltid lika intressant att få förklara hur vi vill ha ett samhälle där varje person ges både förutsättningar och förväntas ta ansvar att forma sitt eget liv. Det är inget man gör i ensamhet, vi är alla beroende av gemenskaper för att utvecklas som personer. Familjen är den första gemenskapen som formar oss, alla har växt upp i en familj.

Idag finns mycket av kortsiktighet och egoism i vårt samhälle, vi behöver påminna om att friheten förutsätter ansvar för våra egna liv och andras. Även ett ansvar att jobba mot ett samhälle med hållbar utveckling, där vi inte lever över våra resurser.

Vi vill ha ett samhälle som bygger på en etik och värderingar som håller över tid – ansvarsfullhet, förvaltarskap och medmänsklighet.Bokbord i Bollnäs där jag mötte många trevliga och intresserade ungdomar!