tisdag 26 november 2013

Varg eller inte

På Kommunfullmäktige igår besvarade vi en motion inlämnad av några kommuninnevånare. Man uttrycker att innevånare känner en oro att leva med varg nära inpå och vill ha en vargfri kommun, motionärerna efterfrågar även politikers ståndpunkt.

Här kommer min:
Att systematiskt utrota vargen igen är inte ett alternativ, men vargstammen måste regleras. I vår kommun berörs vi av vargen, incidenter som drabbar djuruppfödare och hundägare hör vi om då och då. Jag vill att våra innevånare ska kunna leva trygga här på landsbygden, därför måste vi, Ovanåkers politiker på allvar sätta oss in i den här frågan och påverka våra partier på riksplanet.

Skyddsjakten borde utökas, kanske ersätta licensjakten helt. Beslut som rör vargfrågan ska tas på den nivå där den hör hemma, på länsnivå med en koppling till riksplanet.

Detta görs inte snabbt och enkelt, därför måste vi politiker som finns på landsbygden göra oss hörda och aktivt jobba för detta.

lördag 9 november 2013

Hur får du ihop det?


Det finns perioder i livet då  man har ont om tid, men mycket att göra. Vi ska arbeta, sköta ruljansen hemma, umgås med barnen, sköta om våra sociala kontakter och kanske få tid över till träning och tid för sig själv ibland. Hur får man det att gå ihop? Nej, precis, den ekvationen går inte ihop. Ständigt maler det dåliga samvetet att jag borde göra mer.

Kristdemokraterna vill göra allt för att underlätta livspusslet, utan att ta ifrån var och en det ansvar som man måste ta i vårt samhälle. Vi vill att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i.
Tre av våra förslag som gör det enklare att få ihop det:

Mindre barngrupper i förskolan

Utbyggd och mer flexibel föräldraförsäkring

Stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer