måndag 19 februari 2018

psykisk ohälsa ökar

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Antalet inskrivna på BUP har mer än fördubblats på 10 år. I Gävleborg är vi inte särskilt duktiga på att ge hjälpen i tid heller. När man väl bestämt sig för att ta kontakt med vården ska man inte behöva mötas av en väntetid på över en månad. I genomsnitt får bara 62% sitt först besök inom 30dagar. Det är faktiskt ganska bedrövligt.
Men det är egentligen långt innan detta problem uppstår som hjälpen måste in. Att satsa mer på familjerna, elevhälsan och föräldrastärkande aktiviteter måste satsas mer på. Jag blir så trött på alla politiker som pratar om död åt familjen. Alla människor växer upp i en familj, en bra uppväxt är brottsförebyggande och även förebyggande för psykiskt välmående. Fler politiker skulle behöver erkänna denna sanning och ge familjer och personal i verksamheter runt familjerna förutsättningar att jobba på ett mer förebyggande sätt. Det gäller att stödja och efterfråga föräldrarna för att hjälpas åt kring samhällets uppväxande medborgare.

torsdag 16 november 2017

Tuttkläm

Mammografi, inte #metoo. Tacksam för att få komma på undersökning. Man är dessutom i fas med kallelserna konstaterar jag, då jag fyllde 42 för någon vecka sen.  Dock är det för långa väntetider på uppföljande samtal på grund av brist på röntgenläkare berättar sköterskan. Om man funnit något avvikande vid mammografin kan det ta upp till 6 veckor innan man får en uppföljning. Det är ganska dåligt att man måste vänta så länge när man vet att något kan vara galet.

Som vanligt frågar jag om verksamheten och får samma svar som på de flesta andra av Region Gävleborgs arbetsplatser. Sköterskan berättar om arbetssituationen på röntgenavdelningen i Gävle, de har brist både på läkare och sjuksköterskor. Hon berättar ett exempel på en kollega, röntgensjuksköterska, som sagt upp sig och börjat arbeta med att vika pizzakartonger! Ett tydligt tecken på att arbetsmiljön inte är tillräckligt god. I hans fall berodde det på jourtider som inte var tillfredsställande. 

Hon berättar vidare om en röntgenläkare från ett annat län som sökt sig till ett annat län för lönelägets skull. Det säger en del om Region Gävleborg som arbetsgivare, och kanske om läkare som yrkeskår. Men faktum är att det är mer kostnadseffektivt att ge befintliga läkare högre lön än att ha hyrläkare. Det måste bli ett slut på personalflykten från vårt län! Det finns goda exempel, t.o.m. på nära håll i regionen, hur man är en attraktiv arbetsgivare. Den politisk ledningen i Region Gävleborg måste ta till sig av detta och ändra inställning på ledningsnivå.

onsdag 4 oktober 2017

Medborgardialog

Jag har varit på en nätverksträff idag om medborgardialog, fått höra hur man genomfört dialoger i våra nordiska grannländer och diskuterat med andra politiker i ämnet. Jag ingår i ett nätverk som träffas varje termin för seminarier och diskussioner. Intressant ämne, att göra medborgarna mer aktiva i den demokratiska process som sker i en kommun.
Ovanåkers kommun står nu inför anpassningar i budgeten framöver. Det skulle vara intressant att höra vad medborgarna vill att vi politiker ska prioritera. För en liten kommun som vår ser det ut så att utbudet av service försämras när pengar ska sparas. Lärartätheten sänks, ett demensboende läggs ner och en tjänst som planerar kulturutbudet för både barn och vuxna dras in. Det är några av de föreslagna anpassningar som är föreslagna inför kommande år.
Jag vet att vi politiker är satta att ha ansvar för samhällsplanering och ekonomin i kommunen. Men det skulle vara intressant att vidsynt kunna diskutera om olika vägar att gå i kommunen för att göra besparingar. Utan att alla vägrar lägga ner just den skola som ligger närmast eller badhuset i på den ort där jag bor.

söndag 9 juli 2017

Almedalsveckan igen


Jag summerar en arbetsvecka i Almedalen, över 80.000 steg, 23 seminarier och över 20 mötesplatser för intressanta samtal med intresseorganisationer och branschfolk! Bland mycket annat ett samtal med Schweiz ambassadör här i Sverige, med en inbjudan till seminarium om hur  vården fungerar i Schweiz i höst. Min vecka har handlat mycket om vårdfrågor, miljö-och klimatfrågor och kollektivtrafik.

Vården är het, sjukvården tippas bli väljarnas viktigaste fråga i valet. Det är bra, vården måste reformeras! Synd bara att ordet hälso har tappats bort före sjukvård. Förebyggande insatser för att förebygga behovet av sjukvård är lönsamt. Att satsa på en hållbar samhällsplanering som bl.a. underlättar för cykeltrafik tror läkarförbundet kommer att kunna ge effekter på vår hälsa. Vården som är närmast patienten måste bli effektivare, enklare att nå och kortare köer för att komma vidare i vårdkedjan. Där har digitaliseringen en given plats. Nog är det lite konstigt när läkarna själva börjar mejla sin patienter utan att det är sagt att man ska göra så. Självklart uppstår denna typ av initiativ när man inser trögheten med de system som finns idag. Det känns dock som att inte så mycket har hänt sen ifjol.

Svensk handel inhyste Almedalsgarderoben i sina hyrda lokaler där man kunde låna kläder under veckan. Även jag lånade vid ett tillfälle. Jag besökte flera intressanta seminarier som handlade om klädkonsumtion och cirkulär textilindustri. Vi kommer i framtiden att vara tvungna att ändra konsumtionsvanorna för kläder och textilier. Även branschen själv säger att man måste ställa om eftersom det inte kommer att finnas tillräcklig tillgång på nytt material. Ett svar jag fick angående blandmaterial i textilier var att istället för att förbjuda tillverkningen är vi redan på god väg att hitta processer för att kunna dela på materialen och återanvända dem.


fredag 19 maj 2017

Trångt i garderoben


Dax att byta till sommarkläder i garderoben, jag får absolut inte plats med två säsonger samtidigt. Det är nästan svårt att få plats med alla sommarkläder fastän jag rensat ur och inte köper så mycket nytt. Kommer jag verkligen att hinna använda allt i sommar?

Naturskyddsföreningens nya rapport "Rätt plast på rätt plats" ger intressant information om dagens plasttillverkning. Tillverkning av plastfiber står för en mindre del av den totala plasttillverkningen, men man väljer ändå att fokusera på den. Nytillverkad polyester, nylon och akryl tillverkas av råolja vilket är totalt förkastligt om vi ska övergå till en fossilfri konsumtion. Återvinning av dessa material förekommer, men inte i så stor utsträckning. Fleece i återvunnen polyester och strumpbyxor i återvunnen nylon finns på marknaden, men det är ju fortfarande nytillverkade produkter som säljer avsevärt mycket mer.

Syntetiska material svarar för 60% av marknaden och släpper ifrån sig mängder av svårnedbrytbara plastfibrer vid varje tvätt. Två förslag som naturskyddsföreningen föreslår och som absolut är möjliga är att det tydligare ska märkas på textilier vad de innehåller och om de är biologiskt nedbrytbara, och att ha ett filter i tvättmaskinerna som hindrar plastfibrer från att spridas i vattendrag och med slammet ut på åkrarna.

Vi konsumenter har en stor makt i detta ämne, men det är inte så lätt att veta allt. Information behöver nå alla vanliga konsumenter som inte vill nörda ner sig i detaljer. Det ska vara lätt att göra rätt!Återvinningen av textilier måste även ta fart på allvar, vi eldar hela tiden upp t.ex. bomullsplagg som mycket väl skulle kunna återanvändas till något annat. Secondhandförsäljningen gillas ju naturligtvis!torsdag 13 april 2017

Debatt


Idag var det inspirerande debatt på Torsbergsskolan i Bollnäs. Jag fick sitta där jag kände mig hemma, med mina Alliansvänner. Ungdomsarbetslöshet och Hur vi vill förbättra för att få fler lärare/sjuksköterskor/poliser anställda var mina två debattämnen. Som vanligt är det lättare att i huvet svara på de frågor som de andra får när man själv inte ska prata. Liite nervöst var det allt!

torsdag 2 februari 2017

Gott samarbete

Någon vecka innan jul blev en äldre man sittandes i sin bil, fastkilad med ena foten i dörren och tog sig inte ur. Termometern visade -10 grader och han blödde från benet. Han ropade på hjälp och efter en halvtimme kom hjälpen, efter att någon hört honom.

Det var otroligt från början att detta ens hände, men ibland förstår man inte hur lätt det är att strula till det för sig själv. Särskillt om man inte har så god fysik.

Mannen blev väl omhändertagen och efter några veckor var han helt återställd. Dock med stor hjälp från både sjukvården, hemtjänsten och anhöriga. Samarbete är svaret på varför det gick bra. För att vården för de äldre ska fungera måste det finnas former för ett gott samarbete. Tyvärr finns det även exempel på tillfällen då detta samarbete inte fungerar. Vi är skyldiga våra äldre att få denna organisation att fungera.