tisdag 18 september 2012

Skriver utkast till skolutredningssvar.......


"I våra framtidsutsikter för skolan i Ovanåker vill vi utgå från ett högstadium i båda tätorterna. Det gör mycket för orten att ha skolan kvar, elever slipper bussas. Det finns möjlighet att inom varje högstadieskola bygga om för att anpassa till dagens undervisning, några ämnessalar måste dessutom renoveras grundligt. Det kommer att krävas ett närmare samarbete mellan skolorna för lärare och annan personal.Vi tror att detta kan gynna kvalitèn i skolorna. Detta måste få kosta pengar.

I vår skollokalsutredning finns många exempel på hur vi kan tänka ur ett koncernperspektiv.
Ett tydligt mål som vi har är att där det är möjligt ur verksamhetens perspektiv,  flytta ur lokaler:
Som hyrs externt.
 • Finns i lokaler som kan avyttras.
 • Finns där man kan bygga om lokaler till lägenheter.

 • Nyttan får man av att flytta in i lokaler som :
  • Vi långsiktigt vill ha kvar i kommunen.
  • Är energieffektiva att driva.
  • Är ändamålsenliga för verksamheten efter viss ombyggnad.
  "Fortsättning följer.............

  Nu ska jag rusa till sammanträde med Helsingnet. Fiber till folket! 

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar