tisdag 16 augusti 2016

Teknikens under

Teknik som hjälp för patienter var en av ämnena som jag lyssnade till i Visby på Almedalsveckan. 
Konkret kan nämnas diabetes, där Stockholms landsting framgångsrikt använt sig av en app för patienten själv att hålla koll på sina värden. Patienten känner sig mer motiverad att röra sig och blir mer medveten om sin egen hälsa.
Ett annat exempel är en app för att upptäcka åldersförändringar i gula fläcken. Man kan alltså göra syntester i hemmet istället för att åka till en mottagning. Testerna ska göras en gång i månaden livet ut. Viljan att behålla sin syn är stark, vilket gör att man anstränger sig för att lära sig tekniken. Det har även lyckats i alla åldrar.

Två viktiga vinningar är att patienten blir delaktig i sin vård och att det kan bidra till att minska arbetsbelastningen för personalen. Man kan förflytta undersökningar och kontroller från sjukhus och primärvård till hemmet.

Frågan är hur vi kan se till att egenvård, appar och annan teknik kan användas mer? Sjukvården och organisationen hänger inte riktigt med. System måste kunna prata med varann, hur utformas t.ex. utbildningen av vårdpersonal för att kunna använda e-hälsa? Blir kostnaden högre om man satsar mer på teknik? På den sista frågan svarar företagen själva nej.

Det finns idag företag som skräddarsyr mobillösningar, ex. armband som mäter sömn som min läkare sen kan använda informationen från. Tekniken kan vi lätt få alltså, om vi beställer den. Jag undrar hur lång tid det tar för landstingen att börja använda detta på bred front.I november ska vi som bor i Gävleborg få tillgång till vår journal på nätet. Äntligen säger jag! Inte en dag för tidigt. Förhoppningsvis kommer även sjukvården i Gävleborg att kunna använda sig av olika typer av teknik för egenvård och undersökningar i framtiden. Vård på distans är något som redan existerar i vår region, vilket är väldigt positivt och jag hoppas att det kan bli större.