tisdag 30 april 2013

Fatta beslut med barnens bästa som utgångspunkt

Igår på kommunfullmäktige antog vi "Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar, mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg". Jättebra! Synd bara att det oftast blir fina textrader som värmer hyllorna. Eftersom barn och unga inte kan göra sin röst hörd på samma vis som oss vuxna måste vi ansvara för att deras behov tillgodoses och uppmärksammas.

Barnkonventionen är för mig självklar, men tas inte alltid i beaktan när vi politiker ska ta olika beslut. Egentligen är det ju inte nåt man ska kolla av när besluten redan är så gott som färdiga, utan mer ett arbetssätt, som en inbyggd checklista att vi hela tiden strävar emot och jobbar för att samhället ska vara barnvänligt, föräldravänligt, ungdomsvänligt. Lika som att vi måste tänka innevånarvänligt och pensionärsvänligt.

En förutsättning för att nå dit vi verkligen vill, och att kunna göra vardagen bättre för verkligen ALLA barn, är att förskola-skola och socialtjänsten närmar sig varandra. Kanske inte lagar och tystnadsplikter behöver lättas upp, men åtmindstone bör information och kontakten dem emellan bli mycket bättre.

http://www.dn.se/debatt/satt-familjen-i-centrum-for-alla-politiska-besluttisdag 16 april 2013

Studiebesök på storköken

I min runda av studiebesök i kommunen hade turen idag kommit till storköken. Vi har satsat många miljoner på detta, och byggnationerna blev färdiga i höstas. Väldigt intressant att se hur det blev. Nu lagar vi all skolmat i ett kök och all äldremat i ett kök. Ett bra exempel på omorganisation som spar pengar.


måndag 15 april 2013

Studiebesök i Bryssel

Här nere skulle det vara intressant att få tillbringa några år. Finns många intressanta frågor att driva.....Jordbruksfrågor och landsbygdsutveckling t.ex.


fredag 5 april 2013

Dagens visdomsord

Uppfostran är föräldrarnas sak och inte skolans

När man diskuterar resultaten i skolan, att eleverna kunskapsmässigt hamnar lägre och lägre, frågar sig alla varför. En viktig faktor för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig någon undervisning överhuvudtaget är att omvårdnaden fungerar, att barnen får mat, sömn och kärlek. Om inte vikten av föräldraansvar aktualiseras kommer inte heller resultaten i skolan att höjas.