tisdag 8 maj 2012

För en kort tid sedan brann det i ett kommunalägt lägenhetshus med 28 lägenheter. Några av hyresgästerna var oförsäkrade. På Facebook startade en intensiv diskussion några timmar senare, hur kan vi hjälpa de drabbade? Många frågade om man kunde få fram ett ställe där man kunde lämna saker till de som drabbats. Jag våndades en stund hemma i soffan, ringde två bekanta och vi beslöt att öppna kyrkan som vår församling äger. Där fick allmänheten lämna kläder, leksaker, textilier och husgeråd nästkommande dag. Saker strömmade in hela dagen och det blev meterhöga staplar av ihopvikta kläder på borden. Jätteroligt att så många ställde upp! Jag träffade även några drabbade redan dagen efter. Man var chockad och visste inte riktigt ännu vilka konsekvenser detta skulle få. Många har kommit och hämtat kläder och saker för att ersätta det man förlorat.

http://svtplay.se/v/2789837/boende_ordnas_for_de_drabbade

http://sverigesradio.se/#srExpandedShare Längst ner på sidan.


Vad har nu detta med politik att göra? Jo! Det civila samhället, det engagemang som vi har för släkt, vänner, utsatta i samhället behövs för människors överlevnad. Vi behöver stärka detta engagemang, stötta och underlätta. Man kan uträtta mycket och på ett snabbare sätt inom ideel verksamhet.

I Kristdemokraternas Sverige är det civila samhället starkt. Det betyder att det finns ett rikt föreningsliv, ett stort ideellt och socialt engagemang, civilkurage och en självklar värme mellan människor. Det är ofta i det civila samhället vi växer och utvecklas som personer. Vi blir sedda av andra och känner oss delaktiga i ett större sammanhang. I det civila samhället samlas alla naturliga gemenskaper - familjer, ideella organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, ekonomiska föreningar med mera.

En ömsesidig respekt mellan det offentliga, privata och den ideella sektorn är nödvändigt i vårt samhälle eftersom alla tre sektorer behövs. De olika sektorerna har olika drivkrafter och arbetssätt – de ska vi vara rädda om. Det offentliga får inte omöjliggöra eller försvåra för den ideella sektorn genom lagstiftning, beskattning eller andra åtgärder. Tvärtom måste uppgiften vara att underlätta synliggöra och uppmuntra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar