måndag 22 oktober 2012

LänsfolkhälsodagHär ser det verkligen glest ut mellan åhörarna! Men riktigt så var det inte vill jag påstå. Intressant dag med många påminnelser. Olle Lundberg, som vuxit upp i Alfta, redovisade många grafer över hur folkhälsan ser ut. Mest utifrån livslängd. Här i Sverige lever vi länge. Det man kan se är att lågutbildade generellt har en kortare livslängd. Lågutbildade i Sverige har dock längre livslängd än högutbildade i Polen...tänkvärt. 
Hur ska man då satsa på folkhälsa? 
Svår fråga, vi är långt på väg. Men utifrån ett personligt ansvarstänk är det bättre att t.ex. sänka skatten på frukt och grönt än att höja skatten på sockerprodukter. Underlätta istället för att förbjuda, ta beslut genom folkhälsoperspektivet, att få folk att röra på sig mer, fortsätt satsa på att minimera att unga börjar röka, snusa och använda alkohol och droger. 

Lev väl!  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar