tisdag 14 januari 2014

Förskolan som socialiseringsanstalt

En partikollega till mig möttes för något år sen av en reaktion från en förälder i Stockholmstrakten, en konstig, tämligen onormal reaktion skulle jag vilja säga.

Han var förälder till två barn, ett som skulle fylla 1 och ett som skulle fylla 3 år. Det äldsta barnet var i förskola 25 timmar i veckan, vilket var tidsgränsen i den kommunen med hemmavarande syskon. När kommunen sen skulle dra ned på tillåten närvarotid för barn med hemmavarande syskon kom reaktionen. Han var upprörd över hur hans barn skulle klara skolgången framöver om hans äldsta barn skulle vara hemma 10 timmar mer i veckan.

Ansvaret för de yngre barnens socialisering har förskjutits från familjen till förskolan.

Känns inte rätt i magen va??

torsdag 9 januari 2014

Gåvor i jul

Ett starkt civilsamhälle behövs. Göran Hägglund och David Lega skriver i Svd att det civila samhället är mycket viktigare än bara en fritidsaktivitet, att det är där grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande Sverige.
Jag håller med.
Kristdemokraterna vill nu höja avdragsrätten för gåvogivande till 12.000 per år, en fördubbling av dagens avdragsrätt, och även förenkla reglerna.
Det första året har 600 miljoner kronor berättigats för avdrag. Till Stockholms stadsmission har gåvorna ökat med 76% sen det infördes.
Den effekt vi får ut av detta, när man som privatperson bidrar med pengar, och ideellt är med och engagerar sig, går inte att tvinga fram ur statlig eller kommunal verksamhet. Man får knappast fram engagemanget för en utsatt grupp heller, om det inte föds ur en känsla för medmänniskor.

onsdag 8 januari 2014

Tioårig grundskola

Yes! Nu har hela alliansen fattat det jag sa på Kristdemokraternas riksting i höstas. Att det är bra att göra grundskolan tioårig. Regeringen lägger idag fram detta förslag. Välkommet säger jag. Men se till att lärarna hänger med i barnens utveckling! En sexåring är inte som en sjuåring. Finns det myror i rumpan på dagens ettor finns det en hel myrstack under rumpan på kommande ettors stolar!