fredag 7 oktober 2016

Tillit och trygghet-familjens perspektiv

I Kristdemokraternas budgetmotion inför 2017 kan jag stolt berätta om flera bra förändringar som vi vill göra för Sveriges barnfamiljer. Några helt nya och några dammar vi av från förr.
  • Höjt bostadsbidrag och Fritidspeng som når barn i de mest utsatta ekonomiska situationerna
  • Föräldrastödspengar till kommunerna och familjerådgivningscheckar
  • Jobbskatteavdrag för föräldrar på 500kr/mån
  • Barnomsorgspeng för egna barn, 6000kr skattepliktigt
Det mest frustrerande är att vi troligen inte får igenom dessa bra idèer.