lördag 29 mars 2014

Grovjobbet väntar

Sitter på tåget på väg hem från Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar och 50- årsjubileum i Göteborg. Ganska till freds, rätt så trött just nu, men framför allt med ett myller i skallen på saker som vi behöver jobba med. Det finns trots allt stor utvecklingspotential!
Inom ramen för hållbar utveckling finns det jättemycket, kommunerna behöver gå före i mycket och även information till privatpersoner behövs för att öka medvetenheten för hur vi privat gör så små avtryck som möjligt efter oss. Minska andelen kött, konsumera mindre, ökad kollektivtrafik, listan kan göras lång! Vi har några år på oss att bromsa detta snurrande hjul som gör att temperaturen på jordklotet ökar.
När vi beslutar om förskolor i våra kommuner gäller det att tänka på barnens bästa, inte föräldrarnas behov först. Hur organiserar vi våra förskolor så att barnen, speciellt de yngsta får en trygg miljö utan för många kontakter under en dag.
Vi ska ha en landsbygd med självförtroende! Så många underbart sköna miljöer att leva i som finns i detta land, men det måste vara möjligt att bo där. Vi måste börja betala vad det kostar att få tillgång till bra kött, bygga ut fiber så helst allas behov av internetuppkoppling tillgodoses. Vargfrågan måste bli mindre komplicerad, samarbete istället för överklaganden.
Som sagt, det finns en del att jobba med!

onsdag 19 mars 2014

Mat - livsnödvändigt

Mat är en fråga som engagerar. Det pågår en ständig debatt i media om hur man bör äta, vad som är hälsofarligt, cancerframkallande, vilka tillsatser som är dolda i olika livsmedel o.s.v. Här tycker vi och tolkar olika helt enkelt. Några har en stor tilltro till matens påverkan på hälsan medan andra inte bryr sig. Ibland går åsikterna helt isär. Bra att äta mycket kött eller inte bra att äta mycket kött. Hemma och privat styr vi ju detta själva genom att köpa de livsmedel vi vill ha och göra prioriteringar, kanske lägga mer pengar på matinköpen för att kunna satsa på ekologiska produkter.

Där man inte kan välja som enskild person är i det offentliga. I förskola, skola, äldreomsorgen och sjukhus. Hur ska man tänka här då? Livsmedelsverkets rekommendationer är det som gäller och för det mesta även kostnaden som styr. Men vi borde utgå mer ifrån både forskning och sunt förnuft, och självklart brukarnas upplevelse.

Kristdemokraterna Maria Larsson och Jan-Erik Ågren går ut i Aftonbladet och säger att mat och måltiderna ska vara ett prioriterat område inom äldreomsorgen under nästa valperiod. Det grundar sig i att var fjärde som bor på äldreboende inte är nöjd med den mat som serveras.

Kommunens alla kök borde t.ex. aldrig servera bordsmargarin. Tillsatser som är onödiga borde skalas bort. Mat betyder inte bara näringsintag, det är en upplevelse. En positiv sådan ger välbefinnande, vilket leder till fler positiva konsekvenser.