söndag 9 juli 2017

Almedalsveckan igen


Jag summerar en arbetsvecka i Almedalen, över 80.000 steg, 23 seminarier och över 20 mötesplatser för intressanta samtal med intresseorganisationer och branschfolk! Bland mycket annat ett samtal med Schweiz ambassadör här i Sverige, med en inbjudan till seminarium om hur  vården fungerar i Schweiz i höst. Min vecka har handlat mycket om vårdfrågor, miljö-och klimatfrågor och kollektivtrafik.

Vården är het, sjukvården tippas bli väljarnas viktigaste fråga i valet. Det är bra, vården måste reformeras! Synd bara att ordet hälso har tappats bort före sjukvård. Förebyggande insatser för att förebygga behovet av sjukvård är lönsamt. Att satsa på en hållbar samhällsplanering som bl.a. underlättar för cykeltrafik tror läkarförbundet kommer att kunna ge effekter på vår hälsa. Vården som är närmast patienten måste bli effektivare, enklare att nå och kortare köer för att komma vidare i vårdkedjan. Där har digitaliseringen en given plats. Nog är det lite konstigt när läkarna själva börjar mejla sin patienter utan att det är sagt att man ska göra så. Självklart uppstår denna typ av initiativ när man inser trögheten med de system som finns idag. Det känns dock som att inte så mycket har hänt sen ifjol.

Svensk handel inhyste Almedalsgarderoben i sina hyrda lokaler där man kunde låna kläder under veckan. Även jag lånade vid ett tillfälle. Jag besökte flera intressanta seminarier som handlade om klädkonsumtion och cirkulär textilindustri. Vi kommer i framtiden att vara tvungna att ändra konsumtionsvanorna för kläder och textilier. Även branschen själv säger att man måste ställa om eftersom det inte kommer att finnas tillräcklig tillgång på nytt material. Ett svar jag fick angående blandmaterial i textilier var att istället för att förbjuda tillverkningen är vi redan på god väg att hitta processer för att kunna dela på materialen och återanvända dem.