onsdag 4 oktober 2017

Medborgardialog

Jag har varit på en nätverksträff idag om medborgardialog, fått höra hur man genomfört dialoger i våra nordiska grannländer och diskuterat med andra politiker i ämnet. Jag ingår i ett nätverk som träffas varje termin för seminarier och diskussioner. Intressant ämne, att göra medborgarna mer aktiva i den demokratiska process som sker i en kommun.
Ovanåkers kommun står nu inför anpassningar i budgeten framöver. Det skulle vara intressant att höra vad medborgarna vill att vi politiker ska prioritera. För en liten kommun som vår ser det ut så att utbudet av service försämras när pengar ska sparas. Lärartätheten sänks, ett demensboende läggs ner och en tjänst som planerar kulturutbudet för både barn och vuxna dras in. Det är några av de föreslagna anpassningar som är föreslagna inför kommande år.
Jag vet att vi politiker är satta att ha ansvar för samhällsplanering och ekonomin i kommunen. Men det skulle vara intressant att vidsynt kunna diskutera om olika vägar att gå i kommunen för att göra besparingar. Utan att alla vägrar lägga ner just den skola som ligger närmast eller badhuset i på den ort där jag bor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar