onsdag 4 juni 2014

Asylboende i Ovanåker?

Så har det även kommit till Ovanåkers kommun. En privat fastighetsägare som vill teckna avtal med Migrationsverket och starta tillfälligt boende för asylsökande, med förbehållet att boendet blir godkänt.

Positivt tycker jag, inte friktionsfritt, men positivt!

Det yttras både positiva och negativa kommentarer naturligtvis. Både från allmänhet, politiker och tjänstemän. Men det som är anmärkningsvärt är att politiker inte har ställt sig frågan om regelverket kring detta är bra eller inte förrän man själv lever i den verkligheten. Nu kritiserar man förfaringssättet från Migrationsverket och de dilemman som kommunen ställs inför när en privat aktör sluter avtal och informationen kommer sent i processen. Det är i situationer under stress och stor press som man prövas och det är då det framkommer viken förmåga och kapacitet man har.
Det känns lite som ett barn som utgår från sin egen verklighetsbild och tror att alla andra har det likadant.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar