onsdag 19 mars 2014

Mat - livsnödvändigt

Mat är en fråga som engagerar. Det pågår en ständig debatt i media om hur man bör äta, vad som är hälsofarligt, cancerframkallande, vilka tillsatser som är dolda i olika livsmedel o.s.v. Här tycker vi och tolkar olika helt enkelt. Några har en stor tilltro till matens påverkan på hälsan medan andra inte bryr sig. Ibland går åsikterna helt isär. Bra att äta mycket kött eller inte bra att äta mycket kött. Hemma och privat styr vi ju detta själva genom att köpa de livsmedel vi vill ha och göra prioriteringar, kanske lägga mer pengar på matinköpen för att kunna satsa på ekologiska produkter.

Där man inte kan välja som enskild person är i det offentliga. I förskola, skola, äldreomsorgen och sjukhus. Hur ska man tänka här då? Livsmedelsverkets rekommendationer är det som gäller och för det mesta även kostnaden som styr. Men vi borde utgå mer ifrån både forskning och sunt förnuft, och självklart brukarnas upplevelse.

Kristdemokraterna Maria Larsson och Jan-Erik Ågren går ut i Aftonbladet och säger att mat och måltiderna ska vara ett prioriterat område inom äldreomsorgen under nästa valperiod. Det grundar sig i att var fjärde som bor på äldreboende inte är nöjd med den mat som serveras.

Kommunens alla kök borde t.ex. aldrig servera bordsmargarin. Tillsatser som är onödiga borde skalas bort. Mat betyder inte bara näringsintag, det är en upplevelse. En positiv sådan ger välbefinnande, vilket leder till fler positiva konsekvenser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar