tisdag 30 april 2013

Fatta beslut med barnens bästa som utgångspunkt

Igår på kommunfullmäktige antog vi "Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar, mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg". Jättebra! Synd bara att det oftast blir fina textrader som värmer hyllorna. Eftersom barn och unga inte kan göra sin röst hörd på samma vis som oss vuxna måste vi ansvara för att deras behov tillgodoses och uppmärksammas.

Barnkonventionen är för mig självklar, men tas inte alltid i beaktan när vi politiker ska ta olika beslut. Egentligen är det ju inte nåt man ska kolla av när besluten redan är så gott som färdiga, utan mer ett arbetssätt, som en inbyggd checklista att vi hela tiden strävar emot och jobbar för att samhället ska vara barnvänligt, föräldravänligt, ungdomsvänligt. Lika som att vi måste tänka innevånarvänligt och pensionärsvänligt.

En förutsättning för att nå dit vi verkligen vill, och att kunna göra vardagen bättre för verkligen ALLA barn, är att förskola-skola och socialtjänsten närmar sig varandra. Kanske inte lagar och tystnadsplikter behöver lättas upp, men åtmindstone bör information och kontakten dem emellan bli mycket bättre.

http://www.dn.se/debatt/satt-familjen-i-centrum-for-alla-politiska-beslutInga kommentarer:

Skicka en kommentar